مارال صالحی

درباره من

مارال صالحی
image

مربی گروه آموزشی علوم کامپیوتر @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/8/3)

استنادات

22

h-index

1

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1383

کارشناسی

علم و صنعت ایران

1385-1388

کارشناسی ارشد

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1390- تا کنون

عضو هيات علمي گروه علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1398- تاکنون

مشاور فرهنگی دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1396- تاکنون

مشاور انجمن علمی گروه علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1391-1393

عضو شوراي پژوهشي دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1395-1396

رييس و عضو كميسيون تدوين استاندارد ملی

اداره كل استاندارد استان سمنان

شهريور 93

عضو كميته اجرايي

چهل و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

1382-1384

تحليلگر سازماني، گروه معماري اطلاعات

شركت ايزايران

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Optimal Swing up of Double Inverted Pendulum using Indirect Method
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology(2018)
^مارال صالحی, ^امین نیکوبین*, 8812169006
A Novel Unmanned Solar Powered Quad-Rotor Helicopter
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RENEWABLE ENERGY RESEARCHES (IJARER)(2016)
اصغر صفری دوست, ^مارال صالحی, ^امین نیکوبین, عباس رضایی, سپیده حائری
طراحی مسیر بهینه برای ربات با مفاصل انعطاف پذیر: ظرفیت حمل بار بیشینه-دامنه ارتعاشات کمینه
مهندسی مکانیک مدرس(2014)
^مارال صالحی, ^امین نیکوبین
DATA CAPTURING USING MOBILE RFID-BASED TECHNOLOGY IN TOURIST INDUSTRY
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات(2019-11-20)
^مارال صالحی
سیستمی نوین برای پاسخگویی و مدیریت از راه دور مراجعان به درب منزل یا محل کار
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-07)
^مارال صالحی*, ^مرجان کرامتی
روش تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملكرد شبكه هاي زنجيره تأمين
شريفي ندا(تاریخ دفاع: 1395/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدلهاي تحليل پوششي داده ها جهت انتخاب سنجشهاي عملكرد تحت بازده به مقياس متغير
ستوده فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين عدد رنگي رده اي از گرافهاي Kneser
آسوده محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص اجتماعات در شبكه هاي پيچيده با استفاده از تركيب روش ها
عباسي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك پهباد چند موتوره جهت استقرار يك ربات بر روي دكل هاي خطوط انتقال برق
رضائي سنگدهي سيد احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي روش هاي ناحيه اعتماد غير يكنوا با مدل تقريبي ساده
شجاع شفيعي بابك(تاریخ دفاع: 1397/01/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ماكزيمم و مي ني مم انرژي مجموعه هاي مستقل رأسي در گرافها
بنايي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مروري بر خواص مقادير ويژه گرافهاي نامنتظم
شاه بابازاده ورزي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات
(2016-09-21)
توسعه چارچوبی برای ارزیابی خطر حملات روز صفر در شبکه های کامپیوتری
(2018-07-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
Network Security Essentials Applications and Standards, 6th_Ed   (17 بار دانلود)
Cryptography_and_network_security_Stallings_7th_Ed   (10 بار دانلود)
CCNA Security 640-554   (5 بار دانلود)
Comptia security plus   (5 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching (Slides)   (13 بار دانلود)
PACKET TRACER STUDENT MANUAL   (14 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching Complete Study Guide   (17 بار دانلود)
CCNA_Routing_and_Switching_Portable_Command_Guide   (9 بار دانلود)
Net- Slides4print   (163 بار دانلود)
Net - Slides   (141 بار دانلود)
Computer_Networks_Tanenbaum   (501 بار دانلود)
Computer Networks- Top Down Approach   (160 بار دانلود)
DB Slides 2   (217 بار دانلود)
DB Slides   (197 بار دانلود)
An Introduction to Database Systems, C J Date   (124 بار دانلود)
Database System Concepts, A. Silberschartz   (130 بار دانلود)
Fundamental of Database Systems, R. Elmasri   (246 بار دانلود)
DB-Dr-Rohanirankoohi   (170 بار دانلود)
CompTIA Network+ Todd Lammle   (120 بار دانلود)
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری- آ. رمضانی   (93 بار دانلود)
CompTIA Network+ Certification Study Guide   (102 بار دانلود)
Linux Fundamentals   (148 بار دانلود)
راهنمای packet-tracer   (1030 بار دانلود)
Slides   (149 بار دانلود)
Dev_Cpp.v5.11   (138 بار دانلود)
Source Codes   (153 بار دانلود)
C How to Program - Deitel 6e   (282 بار دانلود)
[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, Third Edition   (200 بار دانلود)
CCNA_Routing_and_Switching_Portable_Command_Guide   (143 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching Complete Study Guide   (175 بار دانلود)
PACKET TRACER STUDENT MANUAL   (230 بار دانلود)
DS - CH7- SORTING   (124 بار دانلود)
DS - CH6 -GRAPHS   (180 بار دانلود)
DS - CH5- Trees   (151 بار دانلود)
DS - CH4- LISTS   (83 بار دانلود)
DS - CH3- STACKS AND QUEUES   (92 بار دانلود)
DS - CH2 - ARRAYS AND STRUCTURES   (808 بار دانلود)
DS - CH1- BASIC CONCEPT   (104 بار دانلود)
Stallings_Operating_Systems_9th_edition_2018   (155 بار دانلود)
Silberschatz_Operating_System_Concepts_10e_2018   (112 بار دانلود)
Tanenbaum_Modern_Operating_Systems_4th_edition_2015   (200 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شبکه های کامپیوتری   (92 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
سیستم های عامل   (68 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
کارگاه کامپیوتر   (54 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری   (75 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
مدیریت و کنترل پروژه   (118 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی صنابع
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   (73 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
مباحثی در علوم کامپیوتر   (101 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
ساختمان داده ها   (119 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
طراحی الگوریتم   (101 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
پایگاه داده ها   (151 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
maralsalehi@semnan.ac.ir
(+98)2331535759

فرم تماس