مارال صالحی

درباره من

مارال صالحی
image

مربی گروه آموزشی علوم کامپیوتر @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/1/23)

استنادات

37

h-index

2

i10-index

2

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/1/26)

استنادات

1

مقالات

2

h-index

1

مؤلفین همکار

1

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1383

کارشناسی

علم و صنعت ایران

1385-1388

کارشناسی ارشد

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1390- تا کنون

عضو هيات علمي گروه علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1396- 1402

مشاور انجمن علمی گروه علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1398- 1401

مشاور فرهنگی دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1395-1396

رييس و عضو كميسيون های تدوين استاندارد ملی

اداره كل استاندارد استان سمنان

1391-1393

عضو شوراي پژوهشي دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

شهريور 93

عضو كميته اجرايي

چهل و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

1382-1384

تحليلگر سازماني، گروه معماري اطلاعات

شركت ايزايران

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A Novel Unmanned Solar Powered Quad-Rotor Helicopter
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RENEWABLE ENERGY RESEARCHES (IJARER)(2016)
اصغر صفری دوست, ^مارال صالحی, ^امین نیکوبین, عباس رضایی, سپیده حائری
Optimal Swing up of Double Inverted Pendulum using Indirect Method
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology(2018)
^مارال صالحی, ^امین نیکوبین*, 8812169006
طراحی مسیر بهینه برای ربات با مفاصل انعطاف پذیر: ظرفیت حمل بار بیشینه-دامنه ارتعاشات کمینه
مهندسی مکانیک مدرس(2014)
^مارال صالحی, ^امین نیکوبین
سیستمی نوین برای پاسخگویی و مدیریت از راه دور مراجعان به درب منزل یا محل کار
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-07)
^مارال صالحی*, ^مرجان کرامتی
DATA CAPTURING USING MOBILE RFID-BASED TECHNOLOGY IN TOURIST INDUSTRY
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات(2019-11-20)
^مارال صالحی
کاربرد فناوری نسل پنجم در جراحی از راه دور، چالش ها و چشم اندازها
پنجمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی(2022-03-06)
^مارال صالحی*
مروري بر خواص مقادير ويژه گرافهاي نامنتظم
شاه بابازاده ورزي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ماكزيمم و مي ني مم انرژي مجموعه هاي مستقل رأسي در گرافها
بنايي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي روش هاي ناحيه اعتماد غير يكنوا با مدل تقريبي ساده
شجاع شفيعي بابك(تاریخ دفاع: 1397/01/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك پهباد چند موتوره جهت استقرار يك ربات بر روي دكل هاي خطوط انتقال برق
رضائي سنگدهي سيد احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص اجتماعات در شبكه هاي پيچيده با استفاده از تركيب روش ها
عباسي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين عدد رنگي رده اي از گرافهاي Kneser
آسوده محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدلهاي تحليل پوششي داده ها جهت انتخاب سنجشهاي عملكرد تحت بازده به مقياس متغير
ستوده فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملكرد شبكه هاي زنجيره تأمين
شريفي ندا(تاریخ دفاع: 1395/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات
توسعه چارچوبی برای ارزیابی خطر حملات روز صفر در شبکه های کامپیوتری(ناظر)
(2018-07-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نمرات درس طراحی الگوریتم ها   (50 بار دانلود)
نمرات درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی   (46 بار دانلود)
نمرات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   (52 بار دانلود)
نمرات شبکه های کامپیوتری   (52 بار دانلود)
Code 10   (108 بار دانلود)
The C++ Programming Language   (95 بار دانلود)
آموزش C++   (79 بار دانلود)
ER 2   (93 بار دانلود)
ER 1   (82 بار دانلود)
مقدمه کتاب دکتر روحانی رانکوهی   (28 بار دانلود)
تله های زندگی - الگوهای شخصیتی- طرح واره ها (جفری یانگ)   (47 بار دانلود)
نیازهای اساسی (ویلیام گلسر)   (20 بار دانلود)
سبک های شغلی (خ پ اصلانی)   (119 بار دانلود)
اسلاید کتاب د روحانی رانکوهی (خ فرهمند فر)   (200 بار دانلود)
انجام یک سمینار موفق   (82 بار دانلود)
اسلاید فصل چهارم- ویرایش هشتم   (136 بار دانلود)
اسلاید فصل سوم- ویرایش نهم   (134 بار دانلود)
گراف   (295 بار دانلود)
Find Max SubArray   (166 بار دانلود)
اسلاید فصل دوم- ویرایش نهم   (289 بار دانلود)
اسلاید فصل اول- ویرایش نهم   (165 بار دانلود)
دسته بندی دستورات- انواع داده   (104 بار دانلود)
مدل ER سناریو آموزش   (94 بار دانلود)
Pressman, "Software Engineering, A Practitioner's Approach", 9th Edition   (172 بار دانلود)
Pressman, "Software Engineering, A Practitioner's Approach", 8th Edition   (593 بار دانلود)
اسلایدهای منتخب پایگاه داده (برای پرینت)   (195 بار دانلود)
اسلایدهای مهندسی نرم افزار (برای پرینت)   (200 بار دانلود)
اسلایدهای مهندسی نرم افزار   (161 بار دانلود)
اسلایدهای منتخب پایگاه داده   (168 بار دانلود)
سرفصل DB-Lab   (295 بار دانلود)
Oxford English for Information Technology - 2nd ed   (393 بار دانلود)
Oxford English for Information Technology   (370 بار دانلود)
PM table   (261 بار دانلود)
Digital Design Slides   (389 بار دانلود)
Digital Design, 5th Edition by M Morris Mano and Michael Ciletti   (1274 بار دانلود)
Fundamentals of Data Structures in C   (790 بار دانلود)
مدیریت و کنترل پروژه- دکتر حاج شیر محمدی   (926 بار دانلود)
Network Security Essentials Applications and Standards, 6th_Ed   (29286 بار دانلود)
Cryptography_and_network_security_Stallings_7th_Ed   (1050 بار دانلود)
CCNA Security 640-554   (559 بار دانلود)
Comptia security plus   (553 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching (Slides)   (556 بار دانلود)
PACKET TRACER STUDENT MANUAL   (2102 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching Complete Study Guide   (863 بار دانلود)
CCNA_Routing_and_Switching_Portable_Command_Guide   (980 بار دانلود)
Net- Slides4print   (751 بار دانلود)
Net - Slides   (777 بار دانلود)
Computer_Networks_Tanenbaum   (1648 بار دانلود)
Computer Networks- Top Down Approach   (6339 بار دانلود)
DB Slides 2   (1202 بار دانلود)
DB Slides   (1262 بار دانلود)
An Introduction to Database Systems, C J Date   (906 بار دانلود)
Database System Concepts, A. Silberschartz   (816 بار دانلود)
Fundamental of Database Systems, R. Elmasri   (4647 بار دانلود)
DB-Dr-Rohanirankoohi   (1075 بار دانلود)
CompTIA Network+ Todd Lammle   (895 بار دانلود)
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری- آ. رمضانی   (666 بار دانلود)
CompTIA Network+ Certification Study Guide   (844 بار دانلود)
Linux Fundamentals   (1925 بار دانلود)
راهنمای packet-tracer   (5286 بار دانلود)
Slides   (623 بار دانلود)
Dev_Cpp.v5.11   (544 بار دانلود)
Source Codes   (589 بار دانلود)
C How to Program - Deitel 6e   (1921 بار دانلود)
[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, Third Edition   (1784 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching Complete Study Guide   (1340 بار دانلود)
CCNA_Routing_and_Switching_Portable_Command_Guide   (720 بار دانلود)
PACKET TRACER STUDENT MANUAL   (722 بار دانلود)
DS - CH7- SORTING   (716 بار دانلود)
DS - CH6 -GRAPHS   (684 بار دانلود)
DS - CH5- Trees   (637 بار دانلود)
DS - CH4- LISTS   (514 بار دانلود)
DS - CH3- STACKS AND QUEUES   (544 بار دانلود)
DS - CH1- BASIC CONCEPT   (617 بار دانلود)
DS - CH2 - ARRAYS AND STRUCTURES   (1247 بار دانلود)
Stallings_Operating_Systems_9th_edition_2018   (1080 بار دانلود)
Silberschatz_Operating_System_Concepts_10e_2018   (704 بار دانلود)
Tanenbaum_Modern_Operating_Systems_4th_edition_2015   (1252 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آزمایشگاه پایگاه داده ها   (114 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر
زبان تخصصی   (77 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی   (145 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر
مدارهای منطقی   (125 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر
شبکه های کامپیوتری   (514 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
سیستم های عامل   (491 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
کارگاه کامپیوتر   (475 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری   (443 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
مدیریت و کنترل پروژه   (662 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی صنابع
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   (529 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
مباحثی در علوم کامپیوتر   (573 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
ساختمان داده ها   (697 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
طراحی الگوریتم   (631 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
پایگاه داده ها   (717 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
maralsalehi@semnan.ac.ir
(+98)2331535759

فرم تماس