مارال صالحی

درباره من

مارال صالحی
image

مربی گروه آموزشی علوم کامپیوتر @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/11/2)

استنادات

23

h-index

1

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/11/2)

استنادات

0

مقالات

2

h-index

0

مؤلفین همکار

1

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1383

کارشناسی

علم و صنعت ایران

1385-1388

کارشناسی ارشد

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1390- تا کنون

عضو هيات علمي گروه علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1398- تاکنون

مشاور فرهنگی دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1396- تاکنون

مشاور انجمن علمی گروه علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

1391-1393

عضو شوراي پژوهشي دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

دانشگاه سمنان

1395-1396

رييس و عضو كميسيون تدوين استاندارد ملی

اداره كل استاندارد استان سمنان

شهريور 93

عضو كميته اجرايي

چهل و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

1382-1384

تحليلگر سازماني، گروه معماري اطلاعات

شركت ايزايران

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Optimal Swing up of Double Inverted Pendulum using Indirect Method
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology(2018)
^مارال صالحی, ^امین نیکوبین*, 8812169006
A Novel Unmanned Solar Powered Quad-Rotor Helicopter
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RENEWABLE ENERGY RESEARCHES (IJARER)(2016)
اصغر صفری دوست, ^مارال صالحی, ^امین نیکوبین, عباس رضایی, سپیده حائری
طراحی مسیر بهینه برای ربات با مفاصل انعطاف پذیر: ظرفیت حمل بار بیشینه-دامنه ارتعاشات کمینه
مهندسی مکانیک مدرس(2014)
^مارال صالحی, ^امین نیکوبین
DATA CAPTURING USING MOBILE RFID-BASED TECHNOLOGY IN TOURIST INDUSTRY
چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات(2019-11-20)
^مارال صالحی
سیستمی نوین برای پاسخگویی و مدیریت از راه دور مراجعان به درب منزل یا محل کار
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-07)
^مارال صالحی*, ^مرجان کرامتی
روش تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملكرد شبكه هاي زنجيره تأمين
شريفي ندا(تاریخ دفاع: 1395/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدلهاي تحليل پوششي داده ها جهت انتخاب سنجشهاي عملكرد تحت بازده به مقياس متغير
ستوده فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين عدد رنگي رده اي از گرافهاي Kneser
آسوده محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص اجتماعات در شبكه هاي پيچيده با استفاده از تركيب روش ها
عباسي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك پهباد چند موتوره جهت استقرار يك ربات بر روي دكل هاي خطوط انتقال برق
رضائي سنگدهي سيد احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي روش هاي ناحيه اعتماد غير يكنوا با مدل تقريبي ساده
شجاع شفيعي بابك(تاریخ دفاع: 1397/01/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ماكزيمم و مي ني مم انرژي مجموعه هاي مستقل رأسي در گرافها
بنايي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مروري بر خواص مقادير ويژه گرافهاي نامنتظم
شاه بابازاده ورزي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملكرد شبكه هاي زنجيره تأمين
شريفي ندا(تاریخ دفاع: 1395/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدلهاي تحليل پوششي داده ها جهت انتخاب سنجشهاي عملكرد تحت بازده به مقياس متغير
ستوده فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين عدد رنگي رده اي از گرافهاي Kneser
آسوده محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص اجتماعات در شبكه هاي پيچيده با استفاده از تركيب روش ها
عباسي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك پهباد چند موتوره جهت استقرار يك ربات بر روي دكل هاي خطوط انتقال برق
رضائي سنگدهي سيد احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي روش هاي ناحيه اعتماد غير يكنوا با مدل تقريبي ساده
شجاع شفيعي بابك(تاریخ دفاع: 1397/01/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ماكزيمم و مي ني مم انرژي مجموعه هاي مستقل رأسي در گرافها
بنايي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مروري بر خواص مقادير ويژه گرافهاي نامنتظم
شاه بابازاده ورزي سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و محاسبات
توسعه چارچوبی برای ارزیابی خطر حملات روز صفر در شبکه های کامپیوتری
(2018-07-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
Digital Design Slides   (84 بار دانلود)
Digital Design, 5th Edition by M Morris Mano and Michael Ciletti   (189 بار دانلود)
Fundamentals of Data Structures in C   (209 بار دانلود)
مدیریت و کنترل پروژه- دکتر حاج شیر محمدی   (315 بار دانلود)
Network Security Essentials Applications and Standards, 6th_Ed   (3406 بار دانلود)
Cryptography_and_network_security_Stallings_7th_Ed   (358 بار دانلود)
CCNA Security 640-554   (224 بار دانلود)
Comptia security plus   (219 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching (Slides)   (275 بار دانلود)
PACKET TRACER STUDENT MANUAL   (377 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching Complete Study Guide   (355 بار دانلود)
CCNA_Routing_and_Switching_Portable_Command_Guide   (297 بار دانلود)
Net- Slides4print   (391 بار دانلود)
Net - Slides   (393 بار دانلود)
Computer_Networks_Tanenbaum   (912 بار دانلود)
Computer Networks- Top Down Approach   (477 بار دانلود)
DB Slides 2   (786 بار دانلود)
DB Slides   (808 بار دانلود)
An Introduction to Database Systems, C J Date   (482 بار دانلود)
Database System Concepts, A. Silberschartz   (446 بار دانلود)
Fundamental of Database Systems, R. Elmasri   (912 بار دانلود)
DB-Dr-Rohanirankoohi   (606 بار دانلود)
CompTIA Network+ Todd Lammle   (404 بار دانلود)
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری- آ. رمضانی   (307 بار دانلود)
CompTIA Network+ Certification Study Guide   (334 بار دانلود)
Linux Fundamentals   (1107 بار دانلود)
راهنمای packet-tracer   (3934 بار دانلود)
Slides   (397 بار دانلود)
Dev_Cpp.v5.11   (338 بار دانلود)
Source Codes   (355 بار دانلود)
C How to Program - Deitel 6e   (936 بار دانلود)
[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, Third Edition   (679 بار دانلود)
CCNA_Routing_and_Switching_Portable_Command_Guide   (343 بار دانلود)
CCNA Routing and Switching Complete Study Guide   (484 بار دانلود)
PACKET TRACER STUDENT MANUAL   (425 بار دانلود)
DS - CH7- SORTING   (425 بار دانلود)
DS - CH6 -GRAPHS   (439 بار دانلود)
DS - CH5- Trees   (355 بار دانلود)
DS - CH4- LISTS   (285 بار دانلود)
DS - CH3- STACKS AND QUEUES   (297 بار دانلود)
DS - CH2 - ARRAYS AND STRUCTURES   (1023 بار دانلود)
DS - CH1- BASIC CONCEPT   (337 بار دانلود)
Stallings_Operating_Systems_9th_edition_2018   (370 بار دانلود)
Silberschatz_Operating_System_Concepts_10e_2018   (368 بار دانلود)
Tanenbaum_Modern_Operating_Systems_4th_edition_2015   (537 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شبکه های کامپیوتری   (272 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
سیستم های عامل   (259 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
کارگاه کامپیوتر   (235 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری   (251 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
مدیریت و کنترل پروژه   (349 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی صنابع
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   (249 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
مباحثی در علوم کامپیوتر   (273 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
ساختمان داده ها   (340 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
طراحی الگوریتم   (291 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر
پایگاه داده ها   (366 بار دانلود)
رشته : علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
maralsalehi@semnan.ac.ir
(+98)2331535759

فرم تماس